SMSสมัครบริการแบบ One Time Password

เลือกเครือข่าย ใส่เบอร์มือถือแล้วกด OK เพื่อรับ SMS รหัส (One Time Password) ทางมือถือแล้วนำไปกรอกเพื่อสมัครบริการ

A’Lure Clip

  • เบอร์มือถือ เช่น 089xxxxxxx

IVRหรือสมัครบริการผ่านระบบ IVR

วิธีสมัครสมาชิก
*482552800 3บาท/ข้อความ
*4825528 3บาท/ข้อความ
*48255280011 3บาท/ข้อความ

SMSสมัครบริการแบบ One Time Password

เลือกเครือข่าย ใส่เบอร์มือถือแล้วกด OK เพื่อรับ SMS รหัส (One Time Password) ทางมือถือแล้วนำไปกรอกเพื่อสมัครบริการ
  • กรอกรหัส OTP-Code จาก SMS
กรณีไม่ได้รับรหัสผ่าน SMS
ต้องการขอรหัสใหม่กรุณา คลิกที่นี่

IVRหรือสมัครบริการผ่านระบบ IVR

วิธีสมัครสมาชิก
*482552800 3บาท/ข้อความ
*4825528 3บาท/ข้อความ
*48255280011 3บาท/ข้อความ