SMSสมัครบริการแบบ One Time Password

เลือกเครือข่าย ใส่เบอร์มือถือแล้วกด OK เพื่อรับ SMS รหัส (One Time Password) ทางมือถือแล้วนำไปกรอกเพื่อสมัครบริการ

ตามรอยนักชิม

  • เบอร์มือถือ เช่น 089xxxxxxx

IVRหรือสมัครบริการผ่านระบบ IVR

วิธีสมัครสมาชิก
*482574700 3บาท/ข้อความ
*4825747 3บาท/ข้อความ
*4825747 3บาท/ข้อความ

SMSสมัครบริการแบบ One Time Password

เลือกเครือข่าย ใส่เบอร์มือถือแล้วกด OK เพื่อรับ SMS รหัส (One Time Password) ทางมือถือแล้วนำไปกรอกเพื่อสมัครบริการ
  • กรอกรหัส OTP-Code จาก SMS
กรณีไม่ได้รับรหัสผ่าน SMS
ต้องการขอรหัสใหม่กรุณา คลิกที่นี่

IVRหรือสมัครบริการผ่านระบบ IVR

วิธีสมัครสมาชิก
*482574700 3บาท/ข้อความ
*4825747 3บาท/ข้อความ
*4825747 3บาท/ข้อความ