รายละเอียดกิจกรรม

พิเศษเฉพาะลูกค้าดีแทคที่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามท้ายรายการ , ส่งรหัสหน้าจอทางช่อง Mono29 หรือ สมัครบริการ Mono29 Quiz

ช่วงที่ 1 เพียงตอบคำถามท้ายรายการ เช้าทันโลก , Entertainment Now และ What’s up 29 ทางช่อง Mono29 โดยส่งคำตอบมาที่ หมายเลข 4155222 ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2560 (1 เดือน)

ช่วงที่ 2 เพียงเปิดช่อง Mono29 ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน ทุกชั่วโมงจะมีรหัสหน้าจอขึ้น (1 วัน มี 12 รหัส) เห็นแล้วให้พิมพ์ส่งมาที่ หมายเลข 4155222 ระยะเวลาร่วมสนุกตั้งวันที่ 1 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 (1.5 เดือน)

หมายเลขสำหรับร่วมกิจกรรม/ราคา

-ตอบคำถามท้ายรายการ และ ส่งรหัสหน้าจอ หมายเลข 4155222 , ราคาค่าบริการ : 6 บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)
-บริการ Mono 29 Quiz หมายเลข 4155529 , ราคาค่าบริการ : 3 บาท/SMS (ไม่รวม VAT)

ระยะเวลากิจกรรม

1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 2.5 เดือน) ยกเว้นเดือน ตุลาคม 2560

ของรางวัลประจำกิจกรรม

ครั้งที่ 1 ตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พักที่มัลดีฟ มูลค่า 200,000 บาท จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง)
จับรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ครั้งที่ 2 ทองคำ มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 20 รางวัล
จับรางวัลในวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 3 รถยนต์ Mercedes-GLA-200 มูลค่า 2,090,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
จับรางวัลในวันที่ 31 มกราคม 2561

รายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติม

  1. เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 2.5 เดือน) ยกเว้นเดือน ตุลาคม 2560
  2. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
  3. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลไม่สามารถขอคืนค่าบริการเสริมที่จ่ายไป ณ เวลาที่ร่วมกิจกรรมได้ ทั้งจากดีแทคและบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หากทางบริษัทฯ ตรวจสอบพบจะถือว่ารางวัลนั้นเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.mono-mobile.com หรือส่ง SMS แจ้งผู้ได้รับรางวัลทราบเพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
  7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบริการ ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ธันวาคม 2560 (ระยะเวลา 2.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้นและได้รับรางวัล
  8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
  9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เลขที่ใบขออนุญาต นบ 0018.1/11631