อัตราค่าบริการ


SMS BROADCAST

เครื่องมือการตลาด ในรูปแบบการส่งข้อความสั้นให้แก่ลูกค้าของกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารหรือโปรโมชั่น

อัตราค่าบริการ
PACKAGE SET UP CHARGE PRICE PER SMS VOLUME
A 5,000 0.60 5,001-10,000
B 5,000 0.55 10,001-50,000
C 5,000 0.50 50,001-250,000
D 5,000 0.45 > 250,000
อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

LUCKY DRAW

เครื่องมือส่งเสริมการตลาดด้วยการชิงโชคจับรางวัลโดยใช้เครื่องมือเป็นตัวกลางในการชิงโชค

อัตราค่าบริการ
 • คิดค่าบริการ "ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย"
 • อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ Short code
 • คิดค่าบริการ "กลุ่มธุรกิจ"
 • กลุ่มธุรกิจรับภาระแทนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

SMS PROMOTION

เครื่องมือส่งเสริมการขาย โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต้องแสดงข้อความเพื่อรับสิทธิพิเศษ หรือส่วนลด ณ จุดขาย

อัตราค่าบริการ
 • คิดค่าบริการ "ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย"
 • อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ Short code
 • คิดค่าบริการ "กลุ่มธุรกิจ"
 • กลุ่มธุรกิจรับภาระแทนลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

SMS VOTING

เครื่องมือเชิญชวนห้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นออกมาในเรื่องของการโหวตและสร้างโพล ซึ่งสามารถวัดผล และกระแสตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ในเวลาเดียว

อัตราค่าบริการ
 • คิดค่าบริการ "ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย"
 • อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ Short code

SMS INTERACTIVE ON TV & RADIO

เครื่องมือสร้างปฎิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านระบบ SMS เพื่อวัดผลการตอบรับของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านสื่อ ON TV & RADIO

อัตราค่าบริการ
 • คิดค่าบริการ "ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย"
 • อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ Short code