• บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
  • อาคาร จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 16
  • เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  • โทร : 0-2502-0700 Ext 7863 , 7620
  • แฟกซ์ : 0-2100-814
  • อีเมล์ : Corporate@mono.co.th