เกี่ยวกับเรา Mono Mobile


Mono Mobile Business

พ.ศ 2545 จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท Mono Mobile เป็นกลุ่มธุรกิจผู้ดำเนินงานด้านดิจิตอล คอนเทนต์ และ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ โดยนำเนื้อหาคอนเทนต์ภายในเครือโมโน กรุ๊ป มาพัฒนาในรูปแบบดิจิตอล คอนเทนต์ (Digital Content) เพื่อให้บริการเนื้อหาและความบันเทิงบนโทรศัพท์มือถือ โดยมีคอนเทนต์ ที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้ใช้บริการ อาทิ บริการคอนเทนต์ Gossip Exclusive , คอนเทนต์กลุ่ม Horoscope นอกจากนี้ยังมีบริการข้อมูลด้านข่าวสาร , กีฬา , ฟุตบอล , ดาน์โหลดเพลง , เกมส์ และบริการด้านคอนเทนต์ที่หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อลูกค้าผู้ใช้บริการ ซึ่งทางกลุ่มธุรกิจยังได้พัฒนาระบบและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรองรับความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีในอนาคตและพัฒนาแพลตฟอร์มบนโทรศัพท์ มือถือที่ครบทุกด้าน ได้แก่ SMS , MMS , WAP , IVR , Mobile Applications และ บริการอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


SOLUTION WITH SMS , USSD


เครื่องมือสื่อสารที่ ช่วยตอบโจทย์ธุรกิจคุณให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประยุกต์ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การ ตลาด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำและมี ประสิทธิภาพ
SMS [Short Message Service]
เป็นการบริการส่งข้อความแบบสั้น ถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดซึ่งเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที
SMS ONE WAY
: การส่งข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายแบบทางเดียว ในรูปแบบข้อความ
SMS TWO WAY
: การส่งข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายแบบไป – กลับ ในรูปแบบข้อความ
USSD [Unstructured Supplementary Service Data]
บริการข้อความสั้น โดยใช้เทคโนโลยี USSD นำมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการหลายรูปแบบ เช่น การขอรหัสผ่าน , การเช็คแต้มสะสม ,การโหวต ,การลงทะเบียน หรือ การส่งรหัสเพื่อชิงโชค เป็นต้น ซึ่งสามารถให้บริการส่งข้อมูล ได้ทั้งในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว หรือ การสื่อสารแบบ 2 ทางที่สามารถโต้ตอบกันได้
* ข้อความ USSD จะไม่บันทึกลงเครื่อง *
SMS ONE WAY
: การส่งข้อมูลถึงผู้รับทางเดียว
SMS TWO WAY
: การสื่อสารแบบไป – กลับ รูปแบบ USSD และสามารถเลือกรูปแบบในการส่งกลับได้ว่าจะเป็น USSD , SMS , MMS หรือ WAP Push

ทำไมต้องเลือก Mobile Marketing

ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือนับเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มีบทบาทใกล้ชิดติดอยู่กับผู้บริโภคตลอดเวลาและมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกัน Solution ในรูปแบบ Short Message Service [ SMS ] ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่ ถึงแม้จะมีการพัฒนาในเรื่องของ Application บ้างแต่คนไทยก็ยังคงคุ้นชินกับ SMS มากกว่า Application บน Smart Phone เพราะปัจจุบันผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพียง 33% เป็นกลุ่ม Smartphone ส่วนที่เหลือจะเป็น Feature Phone ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า SMS นั้น ยังเข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้มากกว่า