Mono-Mobile


รายละเอียดกิจกรรม

 1. AIS และ กลุ่มธุรกิจ Mono Mobile ร่วมมอบสิทธิพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าบริการเสริม เพียงเลือกสมัครใช้บริการเสริมที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่า เพื่อลุ้นรางวัลทุกวัน แจกกันทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 716,000 บาท
 2. อัตราค่าบริการ
 3. Talk Of The Town Daily บริการส่งสุดยอดคลิปสถานการณ์เด่น และความเคลื่อนไหว ทั้งในและต่างประเทศทุกวัน ที่สุดแปลก สุดฮือฮา ที่อยู่ในกระแสสังคม ที่ทำให้หลายคนถึงต้องตั้งคำถามว่าแบบนี้มีด้วยหรือ? สมัคร *336*60# อัตราค่าบริการ 3 บาท/ข้อความ (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)
 4. Gossip Exclusive Daily บริการอัพเดทข่าวบันเทิง ข่าวฮอตกอซซิบซุบซิบก่อนใคร รู้ลึกรู้จริงเรื่องดาราทั้ง ภาพ คลิป ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนทั้งในและต่างประเทศ ส่งตรงฉับไว ให้คุณรู้ก่อนใครเม้าท์ได้ก่อนเพื่อน สมัคร *336*61# อัตราค่าบริการวันละ 3 บาท/ข้อความ (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)
 5. MThai GURU Game Daily เกมส์ตอบคำถามผ่านระบบ SMS เกี่ยวกับข่าวฮอต ประเด็นร้อน รายวัน ตอบถูก สะสมคะแนนลุ้น ของรางวัลทุกเดือน สมัคร *336*77# อัตราค่าบริการวันละ 3 บาท/ข้อความ (ราคานี้ไม่รวม VAT 7%)

รายละเอียดของรางวัล

วันที่ รางวัล มูลค่า(บาท) จำนวนรางวัล รวมมูลค่า (บาท)
15 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 บัตรเติมเงิน มูลค่า 500 บาท 500.00 30 15,000.00
15 มีนาคม – 30 เมษายน 2557 Samsung Galaxy Grand 2 11,900.00 10 119,000.00
1 – 31 พฤษภาคม 2557 ทองคำ 1 สลึง 5,000.00 30 150,000.00
1 – 30 มิถุนายน 2557 Ipad MINI 16 GB. 14,400.00 30 432,000.00
รวม 100 716,000.00

ระยะเวลาการจับรางวัลประจำโครงการ

ครั้ง ระยะเวลาร่วมโครงการ วันจับรางวัล วันประกาศผล
ครั้งที่ 1 15 มีนาคม – 30 เมษายน 57 9 พฤษภาคม 57 30 พฤษภาคม 57
ครั้งที่ 2 1 – 31 พฤษภาคม 57 6 มิถุนายน 57 30 มิถุนายน 57
ครั้งที่ 3 1 – 30 มิถุนายน 57 4 กรกฎาคม 57 31 กรกฎาคม 57

เงื่อนไขและกติการายละเอียด

เงื่อนไขการรับรางวัล

 1. ระยะเวลาในการร่วมลุ้นของรางวัลกับโครงการ“ใช้บริการเสริมโดนใจ ลุ้นทุกวัน แจกทุกเดือน พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส ” เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 57 (3.5 เดือน)
 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตามคำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัล
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
 5. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฎชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 6. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลบนเว็บไซต์ http://www.mono-mobile.com/aisservice2014/ หรือ ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบ เพื่อติดต่อยืนยันรับของรางวัล
 7. ลูกค้าจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกของกิจกรรม “ใช้บริการเสริมโดนใจ ลุ้นทุกวัน แจกทุกเดือน พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส” ณ วันที่ทำการจับรางวัล ในระหว่าง 15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 57 (3.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
 8. ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องไม่ถูกระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ ณ วันที่รับของรางวัล
 9. ทางบริษัทฯ จะทำการมอบของรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบวิธีการร่วมลุ้นชิงรางวัล และเอกสารการยืนยันต่างๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วันหลังจากยื่นเอกสารแล้วถือว่าสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิ์รับของรางวัลประจำโครงการ

 1. ผู้ร่วมรายการต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้นโดยเป็นผู้รับบริการเสริม ของกลุ่มธุรกิจภายใต้ ใช้บริการเสริมโดนใจ ลุ้นทุกวัน แจกทุกเดือน พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส เท่านั้น โดยมอบรางวัลให้กับสมาชิกทั้งหมด ที่อยู่ในระบบและสมาชิกใหม่ช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 57 (3.5 เดือน) โดยสามารถคิดค่าบริการได้และมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการ ณ วันรับของรางวัล
 2. ผู้ที่ได้รับของรางวัลประจำโครงการจะต้องติดต่อทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล และจะต้องส่งเอกสารใบชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ๆ ชำระกับทางโอเปอร์เรเตอร์เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว
 3. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำโครงการ เป็นผู้ที่ร่วมโครงการ “ใช้บริการเสริมโดนใจ ลุ้นทุกวัน แจกทุกเดือน พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส” ในระหว่าง15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 57 (3.5 เดือน) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ร่วมลุ้น และได้รับรางวัล
 4. พร้อมบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ให้ทางบริษัทภายใน 30 วันนับจากที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทางบริษัทฯ หากไม่ยืนยันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล

ขั้นตอนการประกาศรางวัลผู้โชคดี

 1. คัดเลือกผู้โชคดี จากผู้ที่เป็นสมาชิกของกิจกรรม “ใช้บริการเสริมโดนใจ ลุ้นทุกวัน แจกทุกเดือน พิเศษเฉพาะลูกค้าเอไอเอส”
 2. จะมีสักขีพยาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการประจำโครงการ ในการจับผู้โชคดีทุกเดือน ที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 200 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 3. ประกาศผลผู้โชคดีทาง http://www.mono-mobile.com/aisservice2014/ หรือ ส่ง SMS หรือ โทรติดต่อลูกค้า

ขั้นตอนการรับของรางวัล

 1. กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Postpaid (รายเดือน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลา 45 วัน นับจากวันที่มีการยืนยันรับของรางวัลกับทาง บริษัทฯ หากไม่มีการส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์การรับของรางวัล โดยเอกสารเบื้องต้นมีดังนี้
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  2. ใบที่ชำระค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ กับทางโอเปอร์เรเตอร์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม และยอดที่ชำระจะต้องเป็นยอดที่เกิดขึ้น ณ เดือนที่ใช้บริการของทางบริษัทฯ
 2. กรณีที่เป็นลูกค้าที่เล่นระบบ Prepaid (เติมเงิน) ได้รับรางวัลจะต้องนำเอกสารหลักฐาน มาแสดงต่อบริษัทฯ คือ
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  2. ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยจะต้องเป็นหมายเลขที่ใช้ในการเล่นเกม
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการร่วมสนุก สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตในการเล่น หรือทำผิดกติกา และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารการรับของรางวัล

 1. กรณีบุคคลธรรมดา
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. เอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง” ทุกแผ่น
 2. กรณีนิติบุคคล ต้องมีเอกสารยืนยันในการรับของรางวัลดังนี้
  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน, พร้อมวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัท
  2. ภ.พ. 20 (คัดลอกไม่เกิน 2 เดือน)
  3. บัตรประชาชนของกรรมการ ผู้มีสิทธิลงนามผูกพันบริษัท
  4. หนังสือมอบอำนาจในการรับของรางวัล (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
  5. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจกระทำการแทน)
  6. เอกสารทุกแผ่นต้องมีกรรมการลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

กำหนดให้ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน หากตรวจสอบชื่อซ้ำทางบริษัทฯ ถือว่าโมฆะ